Platfform SHOWROOM Platform

Platform Poster OCT 09Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
15/10/2009
19:45

Siân Robinson Davies: Picture Object Performance Series
A number of short chapters that use object, image and word arrangements to build up visual syntax, which produce pictorial puns and word plays. Pictures enter the three-dimensional world of things as those things chase their names.

Cyfres o benodau byr sy’n defnyddio gwrthrychau, delweddau, a threfniant geiriau er mwyn adeiladu cystrawennau gweledol newydd sy’n chwarae ar eiriau ac yn creu mwyseiriau darluniadol. Mae lluniau’n cael eu trawsnewid ym myd tri-dimensiwn y pethau, tra bod y pethau hynny yn erlid eu henwau.

www.sianrobinsondavies.com

Showroom: Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’
At the end of July this year, Showroom went on a journey from Aberystwyth to the National Eisteddfod in Bala, stopping at twenty sites along the way that have played a part in the history of performance in Wales. This is the story of our journey.

Ar ddiwedd mis Gorffennaf eleni fe aeth Showroom ar daith o Aberystwyth i’r Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala, gyda’r bwriad o ymweld ag ugain o safleoedd sydd wedi chwarae rhan yn hanes perfformio yng Nghymru. Dyma gofnod ein taith.

Stephanie Mold: Hello Gümüshane
“The mayor of Gümüshane, a town in Eastern Anatolia, visited Lentos Museum of Modern Art in Linz and fell in love with the chairs. I know this because I was working as a museum assistant watching him. Instead of using those chairs as functional accessories, he was inspecting them as if they were part of the exhibition. Then he told me that he was paying a visit to Linz as there is a Turkish community from Gümüshane living here and that he would like to buy some of the chairs for his town. Unfortunately they were not for sale.
After he left I started to ask myself how Gümüshane might look like. So I decided to travel there by bus and to bring him a chair as a present. A museum assistant leaving the homogeneous landscape of the museum going on a road trip lasting more than 50 hours – with a chair.”

“Ymwelodd maer Gümüshane, tref yn Nwyrain Antaolia, ag Amgueddfa Celf Fodern Lentos yn Linz ac fe ddisgynnodd mewn cariad gyda’r cadeiriau yno. Mi rydw i’n gwybod hyn gan fy mod i wedi ei wylio gan fy mod yn gweithio yn yr amgueddfa fel cynorthwyydd. Yn hytrach na defnyddio’r cadeiriau yn ôl eu pwrpas ymarferol, roedd o’n edrych arnyn nhw fel eu bod nhw’n rhan o’r arddangosfa. Fe ddywedodd wrtha’i ei fod o’n ymweld â Linz gan fod cymuned Twrcaidd o Gümüshane yn byw yno, ac fe fuasai’n hoffi prynu rhai o’r cadeiriau i fynd yn ôl adref i’w dref. Yn anffodus, nid oeddent ar werth.

Ar ôl iddo adael, dechreuais ofyn i fy hun sut le oedd Gümüshane. Felly fe benderfynais drafaelio yno ar fws gyda chadair yn anrheg i’r maer. Cynorthwyydd amgueddfa yn gadael tirwedd unffurf yr amgueddfa ar daith a fyddai’n para dros 50 awr – gyda chadair.”

For more information and tickets / Am fwy o wybodaeth ac er mwyn archebu tocynnau:

www.aberystwythartscentre.co.uk (01970) 623232 / post@show-room.org.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: