Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’

Llun gan/Photo by Russel Basford

Oriel Mostyn – Stondin 601, Eisteddfod Genedlaethol 2009 Meirion a’r Cyffiniau
Dydd Sadwrn, Awst 1af 2009 3yh / Saturday, August 1st 3pm

Ar gyfer Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’, trwy deithio o Aberystwyth i’r Bala fe fydd Showroom yn ymweld â safleoedd a lleoliadau sydd wedi chwarae rhan yn hanes celfyddyd perfformio yng Nghymru. Fe ddaw y daith i ben ar faes yr Eisteddfod ble byddent yn cyflwyno darlith berfformiadol, yn arddangos ac yn rhannu dogfennaeth ac olion o’r safleoedd hynny.

For Y Term Cymraeg am ‘Road Trip’, Showroom will travel to sites and locations that have played a part in the history of performance art in Wales. Their journey will conclude at the Eisteddfod where they will present a performance lecture, sharing documentation and traces from the visited sites.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: